Produktové řady

 

1. Příslušenství pro bednění

 • distanční rozpěrné trubky betonové
 • distanční rozpěrné trubky plastové
 • lepidla na prostupy
 • kónusy, ucpávky, dorazy, spojovací prvky
 • plastové hřeby
 • montážní destičky
 • spínací matice talířové, křídlové, kulově otočná
 • spínací tyče
 • drátěné tkaniny - Tahokov
 • kruhové bednění (papírové sloupy)
 • odbedňovací oleje
 • rohové lišty plastové, dřevěné (dreikant)
 • trapézové lišty
 • dilatační lišty
 • kleště armovací

2. Distanční podložky pro ukládání armatur

 • ocelové distanční prvky - DISTA
 • plastové distanční prvky (spodní krytí)
 • plastové distanční prvky (boční krytí)
 • betonové distanční prvky (spodní krytí)
 • betonové distanční prvky (boční krytí)

3. Těsnění spár

 • profily „sluníčka“ na řízené praskliny
 • křížové plechy na řízené spáry a pracovní spáry
 • bentonitové těsnící pásy
 • bitumenové těsnící plechy
 • PVC těsnící pásy pro pracovní a dilatační spáry
 • PVC ukončovací pásy dilatačních spár
 • Injektáží hadička + příslušenství

4. Smykové výztuže proti protlačení sloupů

 • smykové výztuže pro uložení spodní, mezi armaturu, shora

5. Prvky na tlumení kročejového hluku

 • tronsole (Schőck)
 • antivibrační rohože
 • antivibrační materiály

6. Přerušení tepelných mostů

 • isonosníky Schőck
 • přerušení tepelných mostů u paty zdiva Schőck Novomur

7. Kotevní materiály a výztužné přípojky

 • vylamovací prvky (Ferbox)

8. Stavební překližka

9. Sanace betonových konstrukcí a správkové hmoty (stavební chemické materiály a hmoty)

 • ochrana výztuže a spojovací můstky
 • sanace jemné
 • sanace univerzální
 • přechodové spojovací můstky
 • jemné stěrky
 • sanace a reprofilace
 • rychlovazné potěry
 • rychlé montážní a těsnící malty
 • vyrovnávací malty
 • rychlé opravy a rychlovazné potěry
 • penetrace
 • opravy asfaltů
 • zálivkové a fixační malty
 • chemické kotvy
 • těsnící pásky a tmely
 • stěrky pro hydroizolace a ochranu konstrukcí
 • ochranné systémy (antigraffiti, hydrofobizace, nátěry)
 • injektážní prostředky
 • konzervační prostředky
 • injektážní cementy
 • těsnící prvky spár pro spodní stavby
 • hmoty a systémy pro zesilování konstrukcí
 • stříkané izolace

10. Přísady do betonu (plastifikační a superplastifikační přísady)

 • plastifikační přísady
 • superplastifikační přísady
 • provzdušňovací přísady
 • zpomalující přísady
 • přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí
 • zimní alternativy
 • stabilizační přísady
 • viskozitu modifikující přísady
 • přísady pro zavlhlé betony
 • přísady pro čerpací beton
 • přísady pro výrobu malt a potěrů
 • expanzní přísady
 • napěňovací přísady
 • odpěňovací přísady
 • přísady snižující smrštění
 • inhibitory koroze
 • odformovací oleje
 • prostředky pro ošetření povrchu
 • hydrofobizace
 • zpomalovače pro vymývaný beton
 • produkty k odstranění výkvětů
 • příměsi a práškové přísady
 • čistící a ochranné oleje pro zařízení

11. Stavební prvky vyrobené společností Schöck GmbH

 • Schöck Isokorb
 • Schöck Trojskle
 • Schöck Toru
 • Schöck Bole
 • Schöck SLD
 • Schöck ESD
 • Schöck ASD
 • Schöck Novomur

12. Inženýrský odborný servis architektům, projektantům, zhotovitelům a investorům staveb